تازه‌های خبر
پنجشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۱۱
چاپ

میزگرد ِ اعتماد گم شده

بالای تالار نوشته بودند:«میزگرد بررسی دلایل گم شدن اعتماد»
میزگرد ِ اعتماد گم شده

اسماعیل امینی
شاعر و استاد دانشگاه
هنوز جلسه شروع نشده بود که استاد فرهنگ گفت: این عنوان غلط ویرایشی دارد، باید می‌نوشتند: کم شدن اعتماد، چون اعتماد که گُم شدنی نیست.

دیوار گفت: استاد جان! وسط دعوا نرخ تعیین نکنید. اعتماد، گم شده و چاره‌ای جز دیوارکشی نمانده است.
گاوصندوق گفت: دیوارکشی، روشی قدیمی و منسوخ است. جامعه باید به‌ گاوصندوق‌های ضدسرقت اعتماد کند.
مجله طنز لبخندی زد و گفت: من به گاوها بیشتر اعتماد دارم تا به صندوق‌ها.
صفحه مجازی ناشناس گفت: البته به شرطی که اختیار صندوق‌ها دست گاوها نباشد.
عمو قدرت آمد و گوش صفحه‌ مجازی را گرفت و او را از جلسه اخراج کرد.
حاج آقا تقدس گفت: عمو قدرت! صبور باش و با جوان‌ها مدارا کن.
عمو قدرت گفت: حاج آقا شما دیگر چرا؟‌ شما که باید طرفدار نهی از منکر باشی!
حاج آقا تقدس گفت: پیچاندن گوش منتقدان، نهی از منکر نیست. عمو قدرت! آن زور بازو برای خدمت به خلق خداست نه برای مردم آزاری.
مجله طنز پقی زد زیر خنده و گفت: عمو قدرت! قربان آن بر و بازوی ستبرت بشوم، برو یک سینی چای برای میهمان‌ها بیاور و به خلق خدا خدمت کن!
عمو قدرت در حالی که سبیل‌هایش را می‌جوید بلند شد و رفت پی سینی چای.
بخشنامه اداری گفت: به استحضار حضار محترم می‌رساند که در این میزگرد مهم اجتماعی و فرهنگی، هیچ نوع شوخی، قانونی نمی‌باشد.
از نظر من بازسازی اعتماد با اجرای دقیق مقررات اداری، امکان پذیر است.
به‌ نظر من...
ناگهان تلفن روی میز زنگ زد، بخشنامه اداری گوشی را برداشت، مدام می‌گفت: بله قربان، چشم اطاعت، حتماً حتماً.
بخشنامه اداری مکالمه تلفنی‌اش که تمام شد، لال شد و دیگر حرفی نزد.
مجله طنز گفت: چه با حال! زور این تلفن دویست گرمی از عموقدرت دویست کیلویی، بیش‌تر است.
گاو صندوق گفت: این تلفن، حتی از بخشنامه اداری و قانون هم قوی‌تر است. به نظر من اعتماد به قدرت این تلفن، راه حل بازآفرینی اعتماد گم شده است.
مجله طنز گفت: این راه حلِ گاوهاست یا صندوق‌ها؟

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • دیگر خبرها

0.2411