در پی انتشار چند روز پیش فیلمی در فضای مجازی از سرقت بخشی از دیوارهای بتنی منطقه آزاد اروند اکنون این موضوع به مناقشه ای میان دستگاههای مختلف شهری از فرمانداری ویژه شهرستان آبادان و متولیان سازمان منطقه آزاد اروند تبدیل...

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه تقاضا برای طلای آب شده کاهش یافته،گفت:اگر مردم به دنبال تبدیل پول خود به طلا هستند، طلای آبشده و مصنوعات طلا را حتما به صورت حضوری خریداری کنند.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس ضوابطی که بانک مرکزی طراحی خواهد کرد می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه را خریداری کنند.