آب دادن کولر گازی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که بسیاری از کاربران این دستگاه با آن روبه رو می شوند. عوامل گوناگونی باعث بروز این مشکل در کولر گازی می شوند، گرفتگی و انسداد در لوله های، نصب نامناسب کولر، آلوده شدن فیلترها...