مرد شماره یک جهان که دو هفته پیش به خاطر ضربه به داور خط از اپن آمریکا اخراج شده بود در تنیس مسترز رم هم نتوانست خشم خود را کنترل کند و دوباره عصبانی شد.

فدراسیون شطرنج برای تسویه حساب با فیده دو ماه فرصت داشت که این مهلت روز پنجشنبه هفته جاری به پایان می رسد و این در حالی است که تا به امروز این فدراسیون هیچ بخشی از بدهی ۱۸۰ هزار دلاری خود را تاکنون پرداخت نکرده است.